قلب منو آتیش زدی وقتی از رفتنت حرف میزدی

تکلیف این عشقو بگو عشقم بدون فقط مال منی

اشک تو چشمام حلقه زده تو نیستی و این روزا حالم بده

زندگیتو به پای هیچکی نذار آخرشم میشی یه آدم بده