متن آهنگ سیاوش شمس قهوه قاجار

 

چه میخواهی تو از جانم مرا انقد نرنجانم

مرا دیگر تو بیش از این به ساز خود نرقصانم

کمی هم دلبری کن تو دلم رو مشتری کن تو

میون چشم این مردم بیا کم خودسری کن تو

ای قهوه ی قاجار من عاشق کش دربار من

ای من فدای چشم تو ای دلبر و دلدار من

ای دلبر و دلدار من

ای دلبر نامهربون عاشق ابرو کمون

لشکر بکش با موی خود پیشم بیا با قصد

پیشم بیا با قصد جان

یار سیه مژگان ای نیمه ی پنهان من عاشق منم

با یک موژه برهم زدن بردی تمام جان من

عاشق تویی درگیرت منم

ای قهوه ی قاجار من عاشق کش دربار من

ای من فدای چشم تو ای دلبر و دلدار من

ای دلبر و دلدار من

ای دلبر نامهربون عاشق ابرو کمون

لشکر بکش با موی خود پیشم بیا با قصد

پیشم بیا با قصد جان