متن آهنگ بیژن یار قیافه نگیر

 

قیافه نگیر اونجور واسه من بس کن بس کن

زدی و بردی آخر دل منو حظ کن حظ کن

حالا که میدونی دلم گیرته هی دست کن

هی دست کن بس کن بس کن

وقتیکه دست توو موی تو میبرم دستم بنده

میدونم این همه اذیتتم از رو عمده

دل تو قفله و من میدونم رمزش چنده

آی خوش خنده آی خوش خنده

هی ناز میکنی تو برا من دلبر من اینم قشنگه

خوب فهمیدی توو سر من با دل من سر تو جنگه

نبضم هی میره روی صد واسه یه زنگت

دل من این روزا میده همه چیو آخه ربط به تو ربط به تو

یه چیزی میکشونه هی منو هی منو سمت تو سمت تو

هی میخوام فکر نکنم به تو نمیشه سخته خب سخته خب

دست خودم نی که همه حواسم میشه  پرت تو پرت تو

دیوونه کیه که بدونه مثه من آخه قدر تو قدر تو

کی میتونست آخه دل منو تو ببره قبل تو قبل تو

هی ناز میکنی تو برا من دلبر من اینم قشنگه

خوب فهمیدی توو سر من با دل من سر تو جنگه

نبضم هی میره روی صد واسه یه زنگت