متن آهنگ کامران مولایی لب دریا

 

نگاه هنوز دستپاچه میشم پیش چشمات چقد تماشایین اون چشای گیرات

آخه بابا دلبریم اندازه داره منو زمین گیر میکنه نگاه زیبات

یه دنیا جذابیته تموم کارات

تپش قلب میگره آدم با سوالات

تا که باهام حرف میزنی آب میشه قلبم نمیدونی چقد قشنگه لحن حرفات

تا میای با چتری موهات توی نم نم بارون

جنگلای چالوسو میاری توو خود تهرون

حال لب دریا رو داره چشم توو چشمت بودن میشه بشی لیلا و منم دیوونه تر از مجنون

تا میای با چتری موهات توی نم نم بارون

جنگلای چالوسو میاری توو خود تهرون

حال لب دریا رو داره چشم توو چشمت بودن میشه بشی لیلا و منم دیوونه تر از مجنون

پاشو بریم خیلی قشنگه شب دریا

خودم ازت عکس میگیرم لب دریا

همیشه دیوونه ی اون خم ابروهاتم خودم طرفدار تموم خنده هاتم

تا میای با چتری موهات توی نم نم بارون

جنگلای چالوسو میاری توو خود تهرون

حال لب دریا رو داره چشم توو چشمت بودن میشه بشی لیلا و منم دیوونه تر از مجنون

تا میای با چتری موهات توی نم نم بارون

جنگلای چالوسو میاری توو خود تهرون

حال لب دریا رو داره چشم توو چشمت بودن میشه بشی لیلا و منم دیوونه تر از مجنون