لطف کن هر چی پیشت دارمو

پست کن یا برو یا قلبتو درست کن

کی منو عاشق کنه به جز تو به جز تو

رفتی از منو و دلت سیر شد با ی حس تازه درگیر شد

من تورو خواستم ولی دیر شد ولی دیر شد

بام نبود کسی تا وقتی باهام بودی در میومد اشکت از جام بودی

این دلم ی ذره میشه واست کاشکی دست نذاشته باشه یکی دیگه روت