متن آهنگ میثم خداشناس لیلی

 

ببین آسمونو بوسه ی بارونو

از لب پنجره حال خیابونو

با تو این شهر دیگه چی کم داره

شب هم باشه همیشه بیداره

همیشه بیداره

دلو چجوری بردی آخه اینقد آسون

کیه ندونه لیلی تویی من مجنون

با تو خوشحالمو تو ببین فالمو 

من ستاره تو ماهمو همه جا همش با همو

دلو چجوری بردی آخه اینقد آسون

کیه ندونه لیلی تویی من مجنون

با تو خوشحالمو تو ببین فالمو 

من ستاره تو ماهمو همه جا همش با همو

قلب من یخ بود واسه من سخت بود

که بگم دوست دارم خب البته خیالمم تخت بود

شک نکن آره وقت دیداره

دست تو بده من این بهترین کاره

دلو چجوری بردی آخه اینقد آسون

کیه ندونه لیلی تویی من مجنون

با تو خوشحالمو تو ببین فالمو 

من ستاره تو ماهمو همه جا همش با همو

دلو چجوری بردی آخه اینقد آسون

کیه ندونه لیلی تویی من مجنون

با تو خوشحالمو تو ببین فالمو 

من ستاره تو ماهمو همه جا همش با همو

دلو چجوری بردی آخه اینقد آسون

کیه ندونه لیلی تویی من مجنون

با تو خوشحالمو تو ببین فالمو 

من ستاره تو ماهمو همه جا همش با همو