متن آهنگ سعید کریمی مادر

 

نگهبان سر گهواره ی من تویی مادر شفای گریه ی من

چه شبایی تورو بیتاب کردم خودم خفتم تو را بیدار کردم مادر

مهربونم مادر آروم جونوم مادر مهربونم مادر آروم جونوم مادر

بیا مادر بیا دردت به جونوم مادر

مهربونم مادر آروم جونوم مادر مهربونم مادر آروم جونوم مادر

بیا مادر بیا روح و روونوم مادر

سر شب تا سحر نازم خریدی سر شب تا سحر نازم خریدی

همه خفتند تو بیداری کشیدی

در اون موقع که کارم گریه بوده در اون موقع که کارم گریه بوده

کسی جز تو برایم دل نسوخته مادر

مهربونم مادر آروم جونوم مادر مهربونم مادر آروم جونوم مادر

بیا مادر بیا دردت به جونوم مادر

مهربونم مادر آروم جونوم مادر مهربونم مادر آروم جونوم مادر

بیا مادر بیا روح و روونوم مادر

بیا مادر خاک پای تو گردم بیا مادر خاک پای تو گردم

فدای قد رعنای تو گردم

تمام عشقو دنیایم تو هستی امیدو آرزوهایم تو هستی مادر

مهربونم مادر آروم جونوم مادر مهربونم مادر آروم جونوم مادر

بیا مادر بیا دردت به جونوم مادر

مهربونم مادر آروم جونوم مادر مهربونم مادر آروم جونوم مادر

بیا مادر بیا روح و روونوم مادر