متن آهنگ پرواز همای ماه من

 

گاهی از دور تماشای تو دلخواه تر است این چه راهیست که با فاصله کوتاه تر است

آسمانی است اگر ماه خدا حرفی نیست

ماه من روی زمین است ولی ماه تر است

در دلم صاعقه ی شوق و تنم میلرزد برق چشم تو به حال دلم آگاه تر است

بروی هر طرفی ابر دلم می آید

اشک میریزم و بنگر که گذرگاه تر است

اشک میریزم و بنگر که گذرگاه تر است

گاهی از دور تماشای تو دلخواه تر است این چه راهیست که با فاصله کوتاه تر است

باد فهمید چه آرامش محضی دارد

هر کسی در سفر موی تو گمراه تر است

بغض دیدار اگر جان مرا می کاهد خنده ی تلخ جدایی تو جانکاه تر است