متن آهنگ عرفان طهماسبی مترسک

 

مو براش دریا شدم او با برکه میپرید

مو براش فردا شدم به گذشته میرسید

مو یه دنیا آرزو او جلو پا شو میدید 

صاف بودم عین دشت ولی باهام صادق نشد

مو براش عشق شدم ولی پام عاشق نشد

غرق عشقش میشدم یک دفه قایق نشد

آی مترسک چشاتو وا کن گندماتو دزدیدن

آی مترسک سر و صدا کن که کلاغا رسیدن

آی مترسک سر و صدا کن که کلاغا رسیدن

همه جا جارش زدم مونه بی صدا میخواست

مو براش شفا بودم او فقط دوا میخواست

مو دوتامونه ولی اونه جدا میخواست

آی مترسک چشاتو وا کن گندماتو دزدیدن

آی مترسک سر و صدا کن که کلاغا رسیدن

آی مترسک سر و صدا کن که کلاغا رسیدن

اسیر نرگس مسونه ی کیست

نمیدونم دل سرگشته ی ما

کجا میگردد و در خونه ی کیست