متن آهنگ مثلا روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم

 

‼ خیلی دوست دارم الان باهات باشم یجا ♪♥

‼ بت بگم دوستت دارم بگی چقدر بجا ♪♥

‼ دوس دارم یواشکی همش نگام کنی ♪♥

‼ وقتی میپوشم لباسمو بگی کجا ♪♥

‼ مثلا روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم ♪♥

‼ مثلا هی لج کنی راه کج کنی از من ♪♥

‼ مثلا شمعارو تو روشن کنی هرشب ♪♥

‼ مثلا بارون بشه چتر وا نشه به به ♪♥

♪♪♪♪♪♫♪♪♪♪♪

‼ من تو یعنی کار دنیا صده من تو یعنی دوری با ما بده ♪♥

‼ من خب بدون تو حالم بده در کل مگه میشیم از هم زده ♪♥

‼ من همونم که میخندیدم به عاشقی ♪♥

‼ عاشقت شدم ببین اونم چه عاشقی ♪♥

‼ اگه آسمون از اون بالا بیاد زمین ♪♥

‼ من دوستت دارم دوستت دارم همین ♪♥