مثلا حرفای تو کاش می شد قند و عسل میاوردم واسه تو گل سرخ بغل بغل

چی میشد زندگی ما یه شبه عوض میشد میرسیدیم به همون چیزی که خواستیم و نشد

مثلا چشمای تو آبی و مهربون میشد حرف عشق منو تو صحبت این و اون میشد

میشدیم دو تا قناری یا دو تا کفتر عاشق واسه هر چی

حسوده میشدیم آینه دق