متن آهنگ حمید عسکری مثل کوه

 

نمیدونم واسه چی باید بینمون فاصله باشه

چرا باید همیشه یه جایی برای جر و بحث گله باشه

من دعوا ندارم باهات با تویی که آرزومی

من کنار تو واستادم این تویی که روبرومی

به همه دنیا میگم نه و چشم

میبنم رو آدمایی که دارن بهم میخندن

 نمیدونن اگه تو هم عین همه بودی ازت دل میکندم

و تو رو هم به حال خودت ول میکردم

ولی تو فرق داری واسم خیلی فرق داری واسم

 نمیدونن اگه تو هم عین همه بودی ازت دل میکندم

و تو رو هم به حال خودت ول میکردم

ولی تو فرق داری واسم خیلی فرق داری واسم

مثل کوه پشتتم ولی مثل موم توو مشتتم

با تو جنگ ندارم حتی اگه توو جنگ کشته شم

تو یه روز میفهمی حال الان منو اگر چه دیر

عشق تو تنها سلاحمه تنها سلاحمو ازم نگیر 

 نمیدونن اگه تو هم عین همه بودی ازت دل میکندم

و تو رو هم به حال خودت ول میکردم

ولی تو فرق داری واسم خیلی فرق داری واسم

 نمیدونن اگه تو هم عین همه بودی ازت دل میکندم

و تو رو هم به حال خودت ول میکردم

ولی تو فرق داری واسم خیلی فرق داری واسم