متن آهنگ شهرام شکوهی محرم اسرار

 

ما محرم اسرار هم میشیم چیزی واسه از دست دادن نیست

من مثل تو از عشق خط خوردم

اونیکه میخوام عاشق من نیست

تو مثل من زخم زبون خوردی اونیکه میخواستی باهات بد کرد

دستای عشق تازشو چسبید

دستای لرزون تو رو رد کرد

فکر من مثل تو درگیره فکر تو مثل من آشوبه

عاشقی سخته توو این اوضاع

اما واسه هر دومون خوبه

فکر من مثل تو درگیره فکر تو مثل من آشوبه

عاشقی سخته توو این اوضاع

اما واسه هر دومون خوبه

ما هردو درگیر یه کابوسیم باید یکم از غصه خالی شیم

این بهترین راه فرار ماست ما

عاشق چشمای هم میشیم

توو چشمای هم خیره میمونیم مثه دوتای دیوونه ی همدست

اما حواس هردومون باز هم

درگیر چشمای یکی دیگست

فکر من مثل تو درگیره فکر تو مثل من آشوبه

عاشقی سخته توو این اوضاع

اما واسه هر دومون خوبه

فکر من مثل تو درگیره فکر تو مثل من آشوبه

عاشقی سخته توو این اوضاع

اما واسه هر دومون خوبه