متن آهنگ محسن دولت مخدر

 

دلی حرفامو زدم تو هم باهام راه اومدی

عجب چکی زدی به دل لرزید دلم تا اومدی

نزدیک تو میشینم عطر تو بگیره پیرهنم پیشم بشینی

غیر تو با هیشکی حرف نمیزنم با هیشکی حرف نمیزنم

تو نقطه قوت منی دلم برات پر میزنه

گوشامو هی تیز میکنم هر کی بهت زنگ میزنه

خودت نمیدونی عجب مخدری داره صدات

میخوام برام حرف بزنی منم فقط کنم نگات

یه نقاشی کشیدم از اون صورت سادت

یه چن تا عکس گرفتم از چشای فوق العادت

قشنگش اینه آدم پیش تو هول میکنه از روی عادت

من تورو هستمت زیاد بد شی بدیتم هم بهت میاد

همین که بارون میشه هوا دریا رو با تو دلم میخواد

تو نقطه قوت منی دلم برات پر میزنه

گوشامو هی تیز میکنم هر کی بهت زنگ میزنه

خودت نمیدونی عجب مخدری داره صدات

میخوام برام حرف بزنی منم فقط کنم نگات