متن آهنگ حامد همایون مراقبتم

 

مثل چشمام من بعد مراقبتم

تا ته قصه عشقم عاشقتم

تو بخوای میکنم با هر کس مراوده کم

رو شونه ی من چشاتو ببند

از حالا دیگه قلبم پرپر میزنه واسه تو

من دوس نداشت هیچوقت هیچکسو اندازه تو

تو میدونی که این دل گیره رو چشمای تو

از حالا دیگه قلبم پرپر میزنه واسه تو

من دوس نداشت هیچوقت هیچکسو اندازه تو

تو میدونی که این دل گیره رو چشمای تو

بین این همه آدم شدم عاشق تو

آخه عشق تو نابه به تو قلبمو دادم

آخه حس تو فرق داره عشق تو پاکه 

از حالا دیگه قلبم پرپر میزنه واسه تو

من دوس نداشت هیچوقت هیچکسو اندازه تو

تو میدونی که این دل گیره رو چشمای تو

از حالا دیگه قلبم پرپر میزنه واسه تو

من دوس نداشت هیچوقت هیچکسو اندازه تو

تو میدونی که این دل گیره رو چشمای تو