متن آهنگ علا مرگ رویا

 

کجای زندگی این شب لعنتی

خیمه زد رو خواب سنگین چشام

دارم حس میکنم دیگه این روزگار

مثل چیزی که میخوام نیست و باهاش راه نمیام

چرا من تازگیا خستم از کل دنیا

ای خدا راهی نمونده قلبم رو دنیا آسون سوزونده

رهام کن از فکر فردا از بی کسی ها از مرگ رویا

میون سایه ها مخفی آدما دارم از زنده بودن میمیرم

کاش توو این راه سخت را بی سمت و سو

کسی از راه برسه که بتابه مثل نور 

یکی هست توی دنیا دوره از تاریکی ها