متن آهنگ امیر عظیمی ممنونم

 

اگه یه وقتا دیدی دلم بهونه گیره

نشون بده به من دنیا رو از نمای دیگه

اگه بوده بدی بگو از خطای دیده بدون دلم بدون تو داره بیراه میره

بودنت دلیل این رابطمونه

حرف بزن حرفی توی دلت نمونه

دوس دارم همینجوری بمونه این عشقه آخه زده با تو تازه جوونه

ممنونم توو طبیعتت رام دادی

ممنونم پیش دلت جام دادی

ممنونم تو بودی به من بال دادی دیدم توی سختیا پشتم واستادی

عاشقی رو من با تو عاشقی

کردم حتی اگه توی حاشیه

جاری شدی مثه خون توی رگم توی روح و توی تنم

دلیل خندم روی لبم انقده خوبی

که میخوام من به عشقت آلوده شم

نه نگو که نمیگذرم از عشقت وقتی رو بود عشق من

دوس دارم غیر از تو از

هر کی که باشه دور بشم

انقده خوبی که میخوام من به عشقت آلوده شم

نه نگو که نمیگذرم از عشقت

وقتی رو بود عشق من

دوس دارم غیر از تو از هر کی که باشه دور بشم