چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم

ممنونم واسه این زندگیو هوای تازه

واسه هرچی که من و یاد تو میندازه

واسه امروز که نمیزاری تموم شه