متن آهنگ سینا درخشنده منحصر به فرد

 

من دلیل زندگیم چشماته خط قرمزم فقط اشکاته

من دل تو از خودت قرض کردم برا داشتنت پیش خودم نذر کردم

هر چی سد دیدی خودت پل کردی منه مودیو تحمل کردی

عوضش برا دلت مردم تنهایی جا دو تامون غصه میخوردم

سر تو باز بیا بذار رو دوش من هر موقع غم داری بیا بگو توو گوش من

منحصر به فرده خنده های تو سهم من از زندگی برای تو

سر تو باز بیا بذار رو دوش من هر موقع غم داری بیا بگو توو گوش من

منحصر به فرده خنده های تو سهم من از زندگی برای تو

کاش دو تایی پای هم پیر شیم حلقه شم برا تو زنجیر شی 

تا تهش جدا نشه رامون کور شه چشم حسودامون

سر تو باز بیا بذار رو دوش من هر موقع غم داری بیا بگو توو گوش من

منحصر به فرده خنده های تو سهم من از زندگی برای تو