تو این حس و حال عجیب و غریب دو تا بال می خوای که رو شونته

تو از هر مسیری بری می رسی تو از هر دری بگذری خونته

از این سفره ها معجزه دور نیست ببین دست دنیا تو دست منه

دعا می کنم تا اجابت بشه دعا می کنم چون دلم روشنه