پای تو گیرم من ی چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم

 میترسم آخه بی هوا بارون بیاد دست کیو باید بگیرم

هر شب توو رویا من تورو میبینمت میگی کنارم خوبه حالت

میخندی و باز من گلای صورتی میذارم

 عشقم روی شالت