متن نوحه منی که از تولدم تو کشوری بزرگ شدم

 

منی که از تولدم تو کشوری بزرگ شدم

که از سر ماذنه هاش اسم علی و بچه هاش

پیچیده سمت هر طرف دل میره ایوون نجف

میخوام که نوکرش باشم غلام قنبرش باشم

با علی با علی با علی تا آخرش باشم

علی حبّه جُنّه قسیم النار و الجَنّه

وصی المصطفی حق امام الانس و الجِنّه

علی مولا علی مولا

کأسُ الولاءِ رَشَفْتَهُ و أنا صَبی

و رَضَعْتَهُ مِن طیب أمی و أبی

و نَمیٰ بِأعضائی و کلُ مَفاصلی

حَتَی أرتَوی قلبی بأعذَبِ مَشْرَبی

روحی ومُهجَتی بِفداکَ یاعلی

ماقیمهُ الحَیاه لو لاکَ یاعلی

میخوام که نوکرش باشم غلام قنبرش باشم

با علی با علی با علی تا آخرش باشم

علی حبّه جُنّه قسیم النار و الجَنّه

وصی المصطفی حق امام الانس و الجِنّه

علی مولا علی مولا

للهِ حَمداً، دائِماً، مُتَواصِلاً

فَهُوا الذی جَعلَ التَشَّیُعَ مَذهَبی

نَسَبی شَریفٌ بِأنتِسابی لحَیدرٍ

و بهِ تشرّفَ فی البَریَّهِ مَنسبی

الله من عُلاه سَمّاکَ یاعلی

ماقیمهُ الحَیاه لولاکَ یاعلی

منی که از تولدم تو کشوری بزرگ شدم

که از سر ماذنه هاش اسم علی و بچه هاش

پیچیده سمت هر طرف دل میره ایوون نجف

میخوام که نوکرش باشم غلام قنبرش باشم

با علی با علی با علی تا آخرش باشم

علی حبّه جُنّه قسیم النار و الجَنّه

وصی المصطفی حق امام الانس و الجِنّه

علی مولا علی مولا

إنّی تَمَسَّکتُ بِحَبلِ وَلائهِ

فَهُوا النجاه لِکُلِ شَخصٍ مُذنِبی

إنَّ الصلاه عَلَى الوَصیِّ فَریضَهٌ

مَفروضهٌ مِثلَ الصلاهِ عَلَى النَبی

میخوام که نوکرش باشم غلام قنبرش باشم

با علی با علی با علی تا آخرش باشم

منی که از تولدم تو کشوری بزرگ شدم

که از سر ماذنه هاش اسم علی و بچه هاش

پیچیده سمت هر طرف دل میره ایوون نجف

میخوام که نوکرش باشم غلام قنبرش باشم

با علی با علی با علی تا آخرش باشم

علی حبّه جُنّه قسیم النار و الجَنّه

وصی المصطفی حق امام الانس و الجِنّه

علی مولا علی مولا