من با همه شرط بستم تا تهش هم هستم

که مال من باشی و نه نری بدی یه کاری به دستم

همیشه دلتنگ تو و یه لبخندت

یجوری چسبیدی به دل آخه دیگه نمیشه کندنت

بهترین آهنگ عمرم نفس نفس تویه

دلم رو عشق تو قفله کلیدش دست تویه

کلید درای قلب تو امشب بدش به من

با رونم اگه بباره که میشه بهشت من

عشق یعنی نفس نفس برای دیدار

عشق یعنی با فکر یار همیشه بیدار

عشق یعنی قدم قدم همش توو بارون

عشق یعنی روزات شبات با دنیا بارون

منو تو یه جای دور یه جایی از مردم دور

یه جایی که گوشامون آنتن نده اصا یه جای صعب العبور