متن آهنگ مهراب حسین پور من تنها

 

پر میکند جای تو را تنهایی و بغض و سکوت

با رفتنت ویران شده دوری ز تو آسان نبود

فرهاد بودم لاکن شیرینیت قسمت نبود

روی تنم حک کردم اسمت به تصویر خطوط

جانا جانا جانا

من تنها تمام شهر را گشتم

نبودی و غریبانه به کنج خانه برگشتم

دوباره گریه مرهم شد به درد سینه ام هر چند

زمستان تو ویران کرد شکوفه های این دشتم

هر جای دنیا هم باشی قلب من همراه تو اما

کاری نکن سهمم شود تنها از عشقت سوز این سرما

کاری نکن من در خیابانها شوم حیران و سرگردان

کاری نکن حرف تو باشد بین مردم میروم هر جا جان

من تنها تمام شهر را گشتم

نبودی و غریبانه به کنج خانه برگشتم

دوباره گریه مرهم شد به درد سینه ام هر چند

زمستان تو ویران کرد شکوفه های این دشتم