متن آهنگ من دستی دستی بوردمه

 

اگه بدی مه کوچه سر مه عکس بزو حلال هاکن

هرچی خاطره داشتمی شه دل دله چال هاکن

اگه بدی تموم شهر منه صدا بگوش اِنه

پارچه ی مشکی بزنین بالای در کوچه

من دستی دستی بوردمه تو حال مستی بوردمه

دلیل مستی یاره عشق تو چنده خاره

من دستی دستی بوردمه تو حال مستی بوردمه

دلیل مستی یاره عشق تو چنده خاره

اسا مه جای خایه کی تسه پر هاکنه

من دنیمه کی این به بعد دتر دتر هاکنه

اسا مه جای خالیه ره شه اتاجور پر هاکن

ساقی بووش تنهایی مه پیکه حاضر هاکن

من دستی دستی بوردمه تو حال مستی بوردمه

دلیل مستی یاره عشق تو چنده خاره

من دستی دستی بوردمه تو حال مستی بوردمه

دلیل مستی یاره عشق تو چنده خاره