کار دادی دست دل بیقرارم یه کاری کردی جز خودت هیشکیو دوس ندارم

من دلی عاشقتم عشق یکی یه دونم دیگه مثه تو پیدا نمیکنم اینو میدونم

حال دلم با تو خوبه با تو شاه قلبم شب رویاها سر زده که میای توو خوابم

تا تورو دارم دیگه غم توو دلم نیست هیچ جای این دنیا دیگه مثل چشات نیست

جات وسط قلبمه اینو میدونن همه هر چی که من دورت بگردم ولی بازم کمه

جات وسط قلبمه اینو میدونن همه اگه یه روز نبینمت انگار یه چیزی کمه

آدم یکی مثل تورو داشته باشه دیگه غم کو حس عشق قبل تویه سوء تفاهم بود

همه جوره خوبی تا حالا کجا بودی آره ما از اولم نیمه ی هم بودیم

حال دلم با تو خوبه با تو شاه قلبم شب رویاها سر زده که میای توو خوابم

تا تورو دارم دیگه غم توو دلم نیست هیچ جای این دنیا دیگه مثل چشات نیست