متن نوحه من غلام نوکراتم عاشق کربلاتم

 

من غلام نوکراتم عاشق کربلاتم تا آخرش باهاتم

‼ تو همونی که میخوامی دلیل گریه هامی تا آخرش باهامی

‼ من غلام نوکراتم عاشق کربلاتم تا آخرش باهاتم

‼ تو همونی که می‌خوامی دلیل گریه هامی تا آخرش باهامی

‼ عشق یعنی به تو رسیدن یعنی نفس کشیدن تو خاک سرزمینت

‼ عشق یعنی تموم سال و همیشه بی قرارم برای اربعینت

‼ آقای من زندگیم و دستت دادم تو این مسیر افتادم ای عشق مادرزادم