من قول میدم چیزی عوض نشه قول میدم

حال تو بد نشه بذار مردم هرچی میخوان بگن

بمون پیشم حالا که موقشه

خیلیا عاشق شدن هیشکی شبیه ما نشد

خیلیا رفتن کسی نصف منم تنها نشد

سعیمو کردم فراموشت کنم اما نشد

قلب سرد منطقیم حالا خرافاتی شده