متن آهنگ فرحان فاخر من هواتو دارم

 

دلمو بردی دیوونه آروم آروم ولی عاشقون

شبیه الماسه چشات که دل من خریدارشونه

بلدم حرف دلتو به خودم بگو مشکلتو

میمیرم و زنده میشم اگه ببینم چشای خوشگل تو

ناز و اداهات چند گلم چرا به دلم شک کنم

الانه که باز تورو ببینم همه رو یهو دک کنم

میدونی پریشون میشم موهاتو مرتب کنی

میمونم باهات میمیرم برات اگه تو برام تب کنی

هر جوری باشی هر جوری بخوای من هواتو دارم

قابلی نداره دلم برات جونمم میذارم

کافیه فقط تورو ببینم دیگه بیخیالم

کمه کمه کم تا روز بعد دیدنیه حالم

دیدنیه حالم

ناز و اداهات چند گلم چرا به دلم شک کنم

الانه که باز تورو ببینم همه رو یهو دک کنم

میدونی پریشون میشم موهاتو مرتب کنی

میمونم باهات میمیرم برات اگه تو برام تب کنی