من وصل توام بر عکس توام

بات قهر میکنم میشکنه قلب خودم

این جوری نبودم قبل تو من

فقط ازت میخوام قلبتو من

غرورت دیواره میزاره تنهاشی

امروزو رد کردی بم بگو فردا چی

این دوری رو زندگیمون رنگ غم پاشید

حرفامو‌ میفهمی دلتنگه من باشی

آسمون ابره اما نمیباره

مثل من بغضش تنهاش نمیزاره