متن آهنگ سینا معرفت من و بارون

 

فاصله زیاده بین این دلامون دل من تنگ شده توو هوای بارونن

یادمه میگفتی قلبم مال تو کسی که نمیاد هیچوقت دیگه جای تو

کسی که نمیاد هیچوقت دیگه جای تو

حالا من و بارون منه دربو داغون پیچیده توی شهر صدای گریه هامون

حالا من و بارون منه دربو داغون پیچیده توی شهر صدای گریه هامون

حال من آشوبه حال تو آرومه بازم توو دوریت قلب من میکوبه

حال من آشوبه حال تو آرومه بازم توو دوریت قلب من میکوبه

چی میدونی از من چی میفهمی اصلا از این انتظار از اینکه تنها هستم

از این انتظار از اینکه تنها هستم

حالا من و بارون منه دربو داغون پیچیده توی شهر صدای گریه هامون

حالا من و بارون منه دربو داغون پیچیده توی شهر صدای گریه هامون

حرفای توو دلیت چشای قشنگت شنیدی که میگن عشقو دل میجنگه

تو یادت نمیاد هر چی که میگفتی جز دوست دارم چی ازم شنفتی

جز دوست دارم چی ازم شنفتی

حالا من و بارون منه دربو داغون پیچیده توی شهر صدای گریه هامون

حالا من و بارون منه دربو داغون پیچیده توی شهر صدای گریه هامون

حالا من و بارون منه دربو داغون پیچیده توی شهر صدای گریه هامون

حالا من و بارون منه دربو داغون پیچیده توی شهر صدای گریه هامون