من که گفتم جدی میمیرم منو شوخی نگیر

 رفتی عاشق کردی شهر و با چشای بی نظیر

 گفته بودم این جنونو دیگه از من پس بگیر نه پس نگیر

تو همیشه عین لبخندای توی عکستی

 حرف زدن یادم میره وقتی تو انقد ساکتی