چه روبه راهم با تو من تا ته دنیا با توام دوس دارم هر شب تو بچینی عشقم با خودم

دل من برای تو یه هدیه ی ناقابله زندگی بی تو واسم زندگیه ناکامله

گل من عطر تویه عطر گلای اطلسی تو یه عشق ساده نه تو واسه من همه کسی

چه روبه راهم با تو من تا ته دنیا با توام توی هر جمعی بودم بد تو گفتن پا شدم