متن اهنگ من دلم تنگه یه زنگته

 

زیر و رو کردم

خیابونا رو دنبالت عزیزم ندیدم تو را

نکنه رفته باشی از این شهر

جلو چشمامه خاطراتت صدات هی توو گوشمه

عطرت هنوز رو لباسایی که میپوشمه

من دلم تنگ یه زنگته حق بده

تنگ صدای قشنگته وقتشه دیگه برگردی

خیلی دیر کردی خیلی دیر کردی

من دلم تنگ یه زنگته حق بده

تنگ صدای قشنگته وقتشه دیگه برگردی

خیلی دیر کردی خیلی دیر کردی