متن اهنگ من نسخ صداتم بیا محمد محرمی

 

من

نسخه صداتم بیا دلتنگ چشماتم بیا

هر کاری کنم

از قلبم بری باز میندازم یادم این هوا

سلطان

دلمونو بردا خوش قد و بالا

روشن کنید شهر رو دود کنید

اسپندو