متن مداحی من جا موندم میثم مطیعی

 

پریشونه حالم

فدای سرت فدای پریشونیه خواهرت

این اشکام برای خودم نیست فقط

دلم تو خرابه ست پیش دخترت

من جا موندم ولی نه مثل

سه ساله ای که غمت رو خرید

من جا موندم شبیه کسی که

هر چی دوید ولی نرسید