متن آهنگ پژمان مبرا مواظب خودت باش

 

تورو به خدا بعد من مواظب خودت باش

گریه نکن آروم بگیر به فکر زندگیت باش

غصه ام میشه اگه بفهمم داری غصه میخوری

شکایت از کسی نکن با اینکه خیلی دلخوری

دلت نگیره مهربون عاشقتم این رو بدون

دلم گرفته میدونی هم از زمین هم از زمون

دل نگرونتم همش اگه خطا کردم ببخش

بازم منو بخاطر تموم خوبیهات ببخش

منو ببخش منو ببخش 

عشق من هفت آسمون توو دستام

ولی باز بی تو چه تنهام

یه طرف قاب شکسته یه طرف اشکای چشمات

بگو کجاست حتی نگاهت قربون چشمای نازت

ای دل ای دل ای دل 

دلت نگیره مهربون عاشقتم این رو بدون

دلم گرفته میدونی هم از زمین هم از زمون

دل نگرونتم همش اگه خطا کردم ببخش

بازم منو بخاطر تموم خوبیهات ببخش

منو ببخش منو ببخش