متن آهنگ امید آمری موندن و رفتن

 

به خدا نمیدونستم که قراره رفتنی شی فکرشم نکرده بودم که همیشگی نمیشی

هنوزم میزنه قلبم که تو برمیگردی پیشم

با همین فکر و خیالا آخرش دیوونه میشم

موندن و رفتن دست خودت بود دیگه بهم نگو قسمتت اینه اونیکه سنگ صبور دلم بود

عشقو توو چشمای من نمیبینه

داری راحت منو از دست میدی کی مثه من پای تو میشینه موندن و رفتن دست خودت بود

دیگه بهم نگو قسمتت اینه

اونیکه سنگ صبور دلم بود عشقو توو چشمای من نمیبینه داری راحت منو از دست میدی

کی مثه من پای تو میشینه

به خدا نمیدونستم که قراره رفتنی شی فکرشم نکرده بودم که همیشگی نمیشی

هنوزم میزنه قلبم که تو برمیگردی پیشم

با همین فکرو خیالا آخرش دیوونه میشم

موندن و رفتن دست خودت بود دیگه بهم نگو قسمتت اینه اونیکه سنگ صبور دلم بود

عشقو توو چشمای من نمیبینه

داری راحت منو از دست میدی کی مثه من پای تو میشینه موندن و رفتن دست خودت بود

دیگه بهم نگو قسمتت اینه

اونیکه سنگ صبور دلم بود عشقو توو چشمای من نمیبینه داری راحت منو از دست میدی

کی مثه من پای تو میشینه