متن آهنگ مسیح مچاله 

 

شبو بیداری منو یه ترس میگه بین ما یه فاصلست

خیرم رو دیوار پیشم بودی کاش میخوام جمعو  چیکار

نذاشتی جایی واسه بحث اصلا منم تو حواست هست

یه بی رحم شدی باز سرد شدی بااهم شدی اشک توو چشام

در و دیوار داره میخوره جونمو شدم مچاله توو دستای فاصله

نفرین به این خاطره ها

زیر چشام همش گود و کبود پشت هم میشه کوک

نفرین به این خاطره ها

در و دیوار داره میخوره جونمو شدم مچاله توو دستای فاصله

نفرین به این خاطره ها

زیر چشام همش گود و کبود پشت هم میشه کوک

نفرین به این خاطره ها

داره منو میکشه این فاصله