متن آهنگ امین پرور میخوامت تکی

 

باشه شلوغه دورت الان رفیقات همه جمعن پیشت

ولی چه فایده که نیست کنارت بهترین رفیقت

دور تو خالی میکنن همونا که ازم پرت کردن

آخه تا وقتی خوبه حالت اونا دورت جمعن

میخوامت تکی قد یه شهر رفتی که بازم تر شه چشم

منی که میدیدم اسم تو میخواستم دورش یه قلب بکشم

توو چشات زندگی میکردم و چشاتو بستی روم

اون همه قول میدادی بهم اون دیوونه بازیا پس چی بود

از تو چی خواستم جز این که بمونی کنارم

دلم که میگیره بیای برسی به دادم

سرد شدی با من ی جوری عوض شدی نامرد

بد شدی با اونیکه برات همه رو کنار زد

میخوامت تکی قد یه شهر رفتی که بازم تر شه چشم

منی که میدیدم اسم تو میخواستم دورش یه قلب بکشم

توو چشات زندگی میکردم و چشاتو بستی روم

اون همه قول میدادی بهم اون دیوونه بازیا پس چی بود

میخوامت تکی قد یه شهر رفتی که بازم تر شه چشم

منی که میدیدم اسم تو میخواستم دورش یه قلب بکشم

توو چشات زندگی میکردم و چشاتو بستی روم

اون همه قول میدادی بهم اون دیوونه بازیا پس چی بود