از تو گلخونه دنیا میون تک تک گلها قسمت ما هم در این بود

یاسمین تو شدی گل ما دو تا چشمات سایه بونه

نمیترسه بام خونه تاب مژگون بلندت پناه یه آسمونه

بذر ناز رو با سرانگشت روی موهات مینشونم

وقتی لالایی میخونم تو رو تا خواب میرسونم