متن نوحه میرسن از راه روی لبها آه

 

‼ میرسن از راه ، روی لبها آه ، پر دلشوره شدن آل الله …

‼ تو سینشه یه دردی که انتها نداره ؛ تو این مسیر یه دونه درد آشنا نداره …

‼ غمش شده بی حساب جدایی واسه زینبش دشواره …

‼ همین جا میشه خواهرش آواره تموم هستیشو میده یک باره وای من …

‼ حسین من حسین عزیز مادر ، حسین من حسین عزیز مادر …

‼ چه هراسونه خیلی حیرونه داره بی بی جان روضه میخونه …

‼ عزیز من خدا نیاره ازت جدا شم اینو میخوام کنار تو هر جا هستی باشم …

‼ داداش دلم میشکنه عزیز مادرم ابا عبد الله …

‼ یه غربت عجیبی داره اینجا نگو که میری و میمونم تنها …

‼ حسین من حسین عزیز زهرا غصه بسیاره آخر کاره …

‼ تو همین صحرا میشم آواره جلو چشام سرت رو میبره شمر کافر …

‼ برادرم برات بمیرم غریب مادر سرت میره روی نی …

‼ ببین که قلب من پر تشویش حرم بدون تو پر آتیشه …

‼ رو پیکر تو نیزه ها جا میشه حسین من حسین عزیز مادر …