میزنم تو خیابونا یادتو قدم هنو عطرت میپیچه تو سرم

نمیشه یه لحظه از فکر تو درام بدونه تو سخت میگذره روز و شبام

من سره تو راهمه بحث کردم جز تو باهمه قهر کردم

هرجا فکر کنی جنگ کردم واسه بدست اوردنت نذر کردم