میکشه منو ندیدنت مگه جایی هست برم نبینمت

همه جای شهر خاطره داریم خاطره های تو حریفمه

گفتم یه روزی میرسه میری گفتی محاله خسته بشی

گفتم خیلی تند داری میری گفتی نیا باهام شدی خسته بشین

جلو چشامی هر جا میرم واسه قدم زدنام تنها میرم

میرم همون جایی که می رفتیم با هم ولی تنها میرم

یاد حرفای تو میفتم دوست دارم که بارون بباره