میگرده دنیا روی انگشت رقیه روزی دیوونه ها تو مشت رقیه

از بس که دلبری کرده این شیرین زبون

عموش اباالفضلو دیگه کشته رقیه

چه جبروتی نفس عموتی دم ملکوتی شهزاده

چه سکناتی عالی درجاتی دنیای باباتی شهزاده

نوه ی زهرا صاحب دنیا هستیِ مولا شهزاده

دنیامه رقیه عقبامه رقیه شیرین ترین اسم جهونه

هستیمه رقیه مستیمه رقیه میسازه از گدا دیوونه

عشقش توی دلم میمونه مولاتی رقیه مولاتی رقیه

سیدة السادات یا رقیه ستاره های سیارتیم و تو زحل

شیوه ی فرمانروایی تو بی بدل برای عالم و آدم سفرتون بازه

کرامت تو رفته به سلطان جمل کوه سجایا ثانی زهرا

اُنظر اِلینا شهبانو عجب حیایی عشق خدایی

ملیکه ی مایی شهبانو جلد هواتم خاک پاهاتم

از نوکراتم شهبانو دلداره رقیه سالاره رقیه

هوای نوکراشو داره بی همتا رقیه عشق ما رقیه

برای ما کم نمیذاره مولاتی رقیه مولاتی رقیه

سیدة السادات یا رقیه از وقتی که شدی تموم کس و کارم

برا تو یک تنه سنگ تموم میذارم از بچگی پاتوقمه کنج روضه ها

صدقه سرتون چه رفیقایی دارم چه رفقایی چه سینه زنایی

چه میوندارایی داری تو چه نفسایی چه چایی ریزایی

چه نوحه خونایی داری تو چه عَلمایی چه کتیبه هایی

چه دیوونه هایی داری تو اعجوبه رقیه محجوبه رقیه

معنی مطلق عفافه سایش باشه رو سر تا روز قیامت

نیمه نگاش برام کفافه مولاتی رقیه مولاتی رقیه

سیدة السادات یا رقیه

مداحی میگرده دنیا روی انگشت رقیه