متن آهنگ دانیال رنجبر میگیری بهونه

 

میگیره بهونه قلبی که با تو آروم بود دوست دارم فقط رو لبهامون بود

حرفامون بود نگفته توو قلبامون بود

تو درد نه درمون نه غمخوار برام نه یار بودی نه همدم نه همراه برام

یه بی معرفت بودی تو یک کلام ولی بازم با این حال

خریدار چشمات منم آره یه آواره بیوقفه میباره 

نمیدونم تا تو چقد راهه چقد راهه نرم به بی راهه

کسی که زخم خورده میدونه چه دنیایی داره این دیوونه

دیگه هیچی شادش نمیکنه نمیتونم اصا بد شم باهات

مثه اینه که بد شم با خودم آدم که خنجر توو قلبش فرو نمیکنه

خریدار چشمات منم آره یه آواره بیوقفه میباره 

نمیدونم تا تو چقد راهه چقد راهه نرم به بی راهه

خریدار چشمات منم آره یه آواره بیوقفه میباره 

نمیدونم تا تو چقد راهه چقد راهه نرم به بی راهه