میگی مثه تو آدم زیاده

ولی اینجا کی مونده کنارت

دوباره میوفتی یاد حرفام

مث من کی میشه بیقرارت

اون همه خاطره رو

نمیشه خط زد یه روز

خوب بودی با من یه روز بد

داره لحظه هامون میره از دست

مگه چی شده خوردیم به بن بست