تکست نازمه شی دلبره از همه قشنگتره

 

ته چشمون هسِ قِشنگ تو بوی باعثِ جنگ

تو منی آهو بووش مِن بومه تنی پَلنگ

بِلبِل و ککی بومه مِن تی چملی بومه

تو بووش پر دردسر مِن بومه خل پسر

نازمه شی دلبره از همه قشنگتره

مازنی یار قربون ساکنِ بالاشهره

نازمه شی دلبره از همه قشنگتره

مازنی یار قربون ساکنِ بالاشهره

♫♫♫♪♫♫

کشتی سانچی بووشی مِن بومه ته ناخدا

موجِ دریایِ خزر طوفان جور کمه صدا

تو بوی سلطان گنگ من بومه جنگی ریکا

بسم رب ال عاشقی بوشه امی پشت و‌ پناه

نازمه شی دلبره از همه قشنگتره

مازنی یار قربون ساکنِ بالاشهره

نازمه شی دلبره از همه قشنگتره

مازنی یار قربون ساکنِ بالاشهره

♫♫♫♪♫

استراحتگاه تو هسه مه بازوی سر

چهار تا صفر عاشقی شو ره هاکنیم سحر

یاد اون‌ محله بخیر گل از هم پاره کردی

خل خلی که کردمه تو میسه خنه کردی

نازمه شی دلبره از همه قشنگتره

مازنی یار قربون ساکنِ بالاشهره

نازمه شی دلبره از همه قشنگتره

مازنی یار قربون ساکنِ بالاشهره