متن آهنگ آی نازنین از عشق مردم ناز تا کی میکنی

 

♪♫ نازنین از عشق مردم ناز تا کی میکنی

♪♫ ای خود عاشق میکشی و تکیه بر وی میکنی

♪♫ ای جانم هی وای امان ای جانا

♪♫ ناقه ی لیلی به سرعت میبری ای ساربان

♪♫ گر بدانی حال مجنون ناقه را پی میکنی ای جانم

♪♫ هی آفتاب بسر چنار نعلبدانه اما نازنین عاشق بمیان کوچه سرگردانه

♪♫ ای دوست هر کس که بگوید عاشقی آسونه اما من بگویم

♪♫ که بلای بی درمونه ای جانمممم هی وای امان ای جانا

♪♫ صنم آهوی سر کوی تو بودم روزی هی صنم

♪♫ آهوی سر کوی تو بودم روزی بی درد احوال ما نپرسید چند روزی

♪♫ آخ صنم هر چند که تو را یار نو بسیار است

♪♫ هی من یار قدیمی تو بودم روزی هیییی واییی

♪♫ آخ صنم بالا سر کوه های انار کاشتم نگرفت هی

♪♫ اون دامن کوه انار ناب کاشته گرفت هایییی امان امان

♪♫ های وای صنم شاخی بزدو برگ زدو دانه گرفت

♪♫ هی نازنین لعنت بر آن کسی که یار بیگانه گرفت