متن آهنگ علی صدیقی نخ

دور و برت مثل مور و ملخ پره آدم تلخ پره آدم یخ

من مثل یه زخم توو قلب توام

تو مثل یه گل توو دستای زخم

بین منو تو عشق مثل یه نخ نازک شد و صاف

عین موی لخت حالش بده باز

عشق قشنگ نه قهر و نه حرف نه آشتی نه جنگ

یه گوشه بشین تماشا کنمت زورم نرسید حاشا کنمت

به هیشکی نگو من دوس دارمت کابوس منه از دست دادنت

هیچوقت نمیشه عشقم به تورو حتی به خودت ثابت کنمش

قلبم میگه تو عقلم میگه نه من آخه کیو ساکت کنمش

یه گوشه بشین تماشا کنمت زورم نرسید حاشا کنمت

به هیشکی نگو من دوس دارمت

کابوس منه از دست دادنت

یه گوشه بشین تماشا کنمت

زورم نرسید حاشا کنمت

به هیشکی نگو من دوس دارمت

کابوس منه از دست دادنت